Manga Festival
Das Japanische Haus e.V.
2012, Leipzig
Foto: Mako Mizobuchi